مطالب تور و گردشگری


خرید بهترین اتوکلاو و تجهیزات آزمایشگاهی از وینکل پلاس

خرید بهترین اتوکلاو و تجهیزات آزمایشگاهی از وینکل پلاس

وزیر میراث فرهنگی از ارگ تاریخی میشیجان در خمین بازدید کرد

وزیر میراث فرهنگی از ارگ تاریخی میشیجان در خمین بازدید کرد
وزیر میراث فرهنگی خبر داد؛

مشوق های ویژه برای سرمایه گذاران

مشوق های ویژه برای سرمایه گذاران

توجه به ورودی و خروجی تهران جهت استفاده از ظرفیت های گردشگری

توجه به ورودی و خروجی تهران جهت استفاده از ظرفیت های گردشگری

تمدید معافیت های مالیاتی برای فعالان گردشگری بررسی گردید

تمدید معافیت های مالیاتی برای فعالان گردشگری بررسی گردید
مهر خبر می دهد؛

یونسکو به ایران دو جایزه برای صیانت از میراث فرهنگی داد

یونسکو به ایران دو جایزه برای صیانت از میراث فرهنگی داد
برای اولین بار؛

۶ بنای تاریخی بوسیله مزایده الکترونیکی واگذار شد

۶ بنای تاریخی بوسیله مزایده الکترونیکی واگذار شد
به میزبانی موزه رضا عباسی؛

نمایشگاه نقاشی خط به نفع کودکان پروانه ای

نمایشگاه نقاشی خط به نفع کودکان پروانه ای
به میزبانی موزه رضا عباسی؛

نمایشگاه نقاشی خط به نفع کودکان پروانه ای برگزار می گردد

نمایشگاه نقاشی خط به نفع کودکان پروانه ای برگزار می گردد

برنامه های بین المللی گردشگری پایدار در پساکرونا بررسی گردید

برنامه های بین المللی گردشگری پایدار در پساکرونا بررسی گردید
ttma تور و گردشگری