وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی:

تاکید بر هم افزایی سه ضلع وزارت میراث فرهنگی

تاکید بر هم افزایی سه ضلع وزارت میراث فرهنگی

وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: سه ضلع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مساوی، متعادل و ترازمند است و هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد. این سه قسمت مکمل و وابسته هستند و هم افزایی دارند.


به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، سید عزت الله ضرغامی بامداد روز چهارشنبه (سوم شهریور) در پنجمین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه های خود برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اظهار تشکر از وقت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی و حضور در ۱۴ کمیسیون و حداقل ۶ فراکسیون و مجمع نمایندگان استانی و نظر نمایندگان مخالف و موافق اظهار داشت: از حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس و همه مخالفان و موافقان که روز گذشته نظرهای خودرا بیان نمودند تشکر می کنم.
ضرغامی بیان کرد: حکایت لطمه های مدیریتی در زمینه مدیریت کشور آنست که دنبال پاسخ های ساختاری و کلیشه ای به جدی ترین مسایل کشور هستیم که ممکنست کار را راه بیاندازد اما مردم دیگر از ما نمی پذیرند. کارهای تحولی و بزرگ و بر هم زدن ساختارهای پوسیده و ناکارامد را از ما می خواهند که مانند بختک بر سر مردم آمده است.
این مسأله به همه ما مربوط می شود برای اینکه نظام مدیریتی کشور را گرفتار اشکال و این رویکرد کشور را به کارهای محدود و نقطه ای تبدیل نموده است؛ در صورتیکه باید رویکرد تحولی به سکه رایج تبدیل گردد.
وی اضافه کرد: امیدوارم امروز با مجلس انقلابی و متخصص که جایگاه ویژه دارد با مدیریت خوب مجلس در ابتدای دولت مردمی و ضدفساد که امروز تشکیل شد و با کمک قوه قضاییه هوشمند و اگاه از این فرصت استثنایی بهره ببریم و بتوانیم کارهای بزرگ و تحولی و جهش های اساسی آنگونه که رهبری معظم انقلاب توقع دارند انجام دهیم.
ضرغامی وزارتخانه جدید تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را یک وزارتخانه بسیار مهم دانست و اظهار داشت: هر کدام از سه بخش این وزارتخانه، ظرفیت تبدیل شدن یک نهاد یا وزارتخانه مستقل دارد، اما به سبب هم پوشانی و هم افزایی که با هم دارند قانون گذار آنها را در یک وزارتخانه آورده است که در ماموریت های مهمی مانند فرهنگی اقتصادی از ظرفیت هر سه استفاده کند؛ اما به همین ظرفیت ختم نمی گردد و بسیاری حوزه ها و ظرفیت های مهم و اساسی کشور به این وزارتخانه مرتبط می باشد.
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی اظهار داشت: دلیلی که من مسئولیت را پذیرفتم به غیر از تجربه فرهنگی که دراین زمینه دارم، بخش زیادی از این مجموعه ها در وزارت فرهنگ و ارشادی اسلامی بوده است؛ میراث فرهنگی و معاونت سیاحتی و زیارتی که الان بعنوان معاونت گردشگری و بخش مهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شده در حقیقت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
وی اظهار داشت: در زمان مسئولیت معاونت استانها و امور مجلس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در حقیقت این بخش ها را به هم وصل می کردم و با این حوزه ها آشنایی کامل دارم. خیلی از نهادهای کشور باید همراهی داشته باشند. امیدوارم این تجربه ای که دارم به کمک بیاید و نگاه ملی و فرابخشی برای دیدگاه بلندی که امروز دولت سیزدهم دارد، کمک نماید تا بتوانیم این مسیر را طی نماییم.

وزارت میراث فرهنگی مهجور مانده است
ضرغامی گفت: وزارت میراث فرهنگی به سبب فقدان یک دیدگاه نظری و ایدئولوژیک که باید همه نیروهای فکری و مدیریتی جامعه را همراه و همگرا کند؛ متاسفانه گرفتار عقب ماندگی شده و مهجور و مغفول مانده است. در صورتیکه با مقداری تلاش می تواند در کنار بسیاری دستاوردهای اقتصادی که به دنبال خواهد داشت جدی ترین بستر صدور ارزش های اسلامی و انقلابی برای کشور باشد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد: نگاه من به اضلاع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مساوی، متعادل و ترازمند است و هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد. این سه قسمت مکمل و وابسته به هم اند و با هم هم افزایی دارند. برنامه ام را در ۳۰صفحه تقدیم نمایندگان کرده ام که در آن هم وضع موجود را بیان و هم نقاط قوت، ضعف، تهدید و قدرت را در آن پس از جلسات مکرر با جدی ترین کارشناسان، اساتید دانشگاه، نخبگان و افراد با تجربه در زمینه وزارت خانه و جبهه انقلاب، بیان کرده ام.


ضرغامی اظهار داشت: من برنامه خودم را در ۳۰ صفحه تقدیم شما نمایندگان کرده و سعی شده متن روانی باشد تا هم وضع موجود را تبیین کرده باشم و هم به تفکیک نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها احصا شده باشد.
وی افزود: بعد از جلسات مختلفی که با جدی ترین کارشناسان این حوزه شامل اساتید دانشگاه، نخبگان و افراد با تجربه، در زمینه این وزارتخانه و در جبهه انقلاب داشتیم که در سالهای اخیر در این عرصه پیشرفت های خیلی خوبی داشتند، فایل این برنامه روی سایت ها قرار گرفت و رسانه ها بر روی آن کار کردند و در کلاب هاوس بررسی گردید. خیلی از صاحبنظران این برنامه را قابل دانستند که بررسی و نقد کنند که از همه آنها تشکر می کنم.

ارائه ۶۴ محور در زمینه میراث فرهنگی
وی اضافه کرد: مجموعه صحبت های دوستان را که اینجا آوردم چون نکات بسیار خوبی را هم از نظر ملی و هم از نظر استانی و بخشی مطرح کردیم. ۶۴ محور مهم را استخراج کردم که امروز در اختیار کمیسیون ها قرار می دهم و ۲۸ پیشنهاد جدید و باارزش نیز ارائه شده است.
ضرغامی اشاره کرد: من هر سه حوزه را توضیح می دهم و مردم که این برنامه را می بینند یا می شنوند باید بدانند خیلی از بحث های جدی کارشناسی در زمینه های تخصصی انجام شده و در صحن علنی باتوجه به وقت محدود، بیشتر ارجاعات و بعضی تعلیق ها و هماهنگی ها هست. پس ممکنست برخی از بحث هایی که نمایندگان یا وزرای پیشنهادی مطرح می کنند برای مردم مقداری سربسته و مجمل باشد. بدانید که این بحث ها در وهله اول به سبب پیشینه ای که وجود دارد، برای نمایندگان است. پس خیلی از بحث ها را مطرح نمی کنم.

میراث فرهنگی شناسنامه ماست
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، اضافه کرد: حوزه میراث فرهنگی شناسنامه ما و هویت و تمدن ماست؛ آن هم در دوره ای که بی هویتی توسط رسانه های پرنفوذ نوین درحال ترویج و تبلیغ است. جوان و نوجوان امروز ایران ما باید با این پیشینه تمدنی خود آشنا گردند.
ضرغامی افزود: میراث فرهنگی ما چه میراث ملموس و چه ناملموس هر دو با ارزش است. در زمینه میراث فرهنگی ملموس ۳۲ هزار اثر فرهنگی و تاریخی ثبت ملی شده و درحوزه میراث فرهنگی ناملموس هزار و ۹۰۰ اثر داریم. میراث فرهنگی ناملموس به رفتارها، آداب، گویش ها و فرهنگی که بین مردم است برمی گردد که ایرانیها صاحب بهترین فرهنگ ناملموس در سطح جهانی هستند ولی علت اینکه آنگونه که شایسته و بایسته است نتوانستیم در این عرصه توفیقی داشته باشیم این است که آن وظایف اصلی را به درستی انجام ندادیم.
تاکید قرآن به گردشگری
ضرغامی اظهار داشت: آیات قرآنی به ما مسیر میراث فرهنگی را نشان میدهد. در سوره حجر که درباره قوم لوط سخن می گوید، وقتی عذاب الهی آمد و آنها را نابود کرد، در ادامه آیات می فرماید ما خرابه های قوم لوط را بر سر راه قرار دادیم تا کاروانیان که عبور می کنند، ببینند و مایه عبرت شود. قرآن درباره فایده این کار می فرماید «ان فی ذلک لایات للمتوسمین» متوسم یعنی کسی که از ظاهر به باطن می رسد. میراث فرهنگی ما باید سر راه باشد. یعنی باید در دسترس باشد ولی اینطور نیست و باید به درستی معرفی شود.
وی اضافه کرد: این بخش مهم نیازمند کار رسانه ای است. کار رسانه ای جدی می خواهد آن هم باتوجه به رسانه های نوین و همین طور باید بتوانیم پیام اینها را منتقل نماییم. پس میراث چند هزار ساله ما چه قبل و چه پس از اسلام همه دارای پیام هستند.میراث فرهنگی را دو قطبی نکنیم
ضرغامی اضافه کرد: آنچه مانده به خاطر این است که نفع دارد. یعنی اگر کاخ شاه هایی را که از بین رفته، هم عبرت دارد و هم به تعبیر رهبر معظم انقلاب، وقتی به تخت جمشید می روید، سرپنجه هنر ایرانی و اقتدار ایرانیان را می بینید ولی متاسفانه در کشور ما در طول این سال ها این عامل مهم همبستگی و اتحاد ملی به یک جریان دو قطبی تبدیل گشته است. البته این جریان دو قطبی بین همه بزرگان نیست ولی این اتفاق افتاده در صورتیکه شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران به خوبی هم افزایی این دو بخش را مطرح می کند؛ رهبر معظم انقلاب بهترین و دقیقترین تعبیرها را دارد و ما نباید آنرا دو قطبی نماییم. چون همه اینها برای ما باارزش است. بطورمثال نقش رستم که یاد شده رهبر معظم انقلاب در یکی از بازدیدها بود، اگر کسانی که همراه رییس جمهور محترم سابق به ایتالیا رفته بودند و در شهرداری رم آنها را پای مجسمه مارکوس آنتونیوس سردار رمی بردند که بگویند ما چنین سرداری داریم که فتوحاتی داشته، اگر آنجا تصویری از نقش رستم می دادند که پادشاه روم به خاک افتاده و از داریوش اول تقاضای عفو می کند و فیلیپ عرب امپراطور دیگر درحال هدیه دادن است، عظمت ایرانیان که عمدتاً در این جنگ ها ایرانیان پیروز شدند، آنجا عکسی نشان می دادند که وقتی در حال عکس گرفتن زیر مجسمه این سردار رمی، متوجه می شوند که ما چه عقبه ای داریم.
وی با تاکید بر ایجاد جاذبه های مکمل اظهار داشت: یک دلیل اینکه اینها مهجور اند، موضوع جاذبه های تکمیلی است. خیلی از افراد به این مکان ها می روند یک دستشویی مناسبت نیست و چهار بنر هم وجود ندارد و حداقل امکانات و خدماتی که استفاده کنند وجود ندارد. آن وقت می بینیم خانواده محور برای دیدن می روند که یکی از راهبردهای من گردشگری خانواده محور است، آن وقت متوجه می شویم این امکان از مردم سلب می شود.

۳۷۰ صنعت در زمینه صنایع دستی داریم
ضرغامی با اشاره به اینکه بخش خصوصی را تقویت می نماییم و با نظارت مناسب به آنان مسئولیت می دهیم تا بتوانند جاذبه های تکمیلی را ساماندهی کند، اضافه کرد: در مورد صنایع دستی ما از ۴۶۰ صنعت دستی که در سطح جهانی هنری است، ۳۷۰ صنعت را در ایران داریم. با وجود ارزش بالایی که داریم به سبب مشکل بازاریابی، معرفی و فروش این بخش مهجور مانده و در برخی از حوزه ها درحال از میان رفتن است.
وی اضافه کرد: ما با کشورهای دیگر که رقیب ما هستند هم به لحاظ قیمت تمام شده و هم به لحاظ دلالی هایی که صورت می گیرد، در رقابت گرفتار مشکل شده ایم. فقدان برند سازی در این عرصه یکی دیگر از مشکلات جدی در صنایع دستی است. عدم کاربردی بودن قسمتی از این صنایع به این تبدیل گشته است خیلی از اینها جنبه تزیینی پیدا کرده است و باتوجه به مشکلات اقتصادی مردم از سبد خرید مردم حذف گردیده است. بسته بندی ضعیف و نامناسب داریم.
ضرغامی افزود: در مشاغل خانگی که حوزه جدی صنایع دستی است، مشکلات جدی داریم که قسمتی از آن مشکلات (خلأ) قانونی می باشد که در کمیسیون فرهنگی بحث کردیم. باتوجه به قانون فعلی و مکملی که ما خواهیم داشت این بخش را که نقش مهمی در اشتغال کشور خواهد داشت تقویت نماییم.
وی اضافه کرد: مواد اولیه، ارزان و در دسترس در حقیقت تسهیل عرضه و تقویت تقاضا جزو مسائل جدی ماست که در این عرصه انجام خواهد گرفت. آن پیشنهادهایی که در جزوه ۳۰ صفحه ای دادیم می توانیم با کمک شما رفع و رجوع نماییم.

گردشگری؛ صنعت پیشران
ضرغامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گردشگری اشاره نمود و این حوزه را صنعت پیشران دانست و اظهار داشت: این صنعت خدمات متنوع و گسترده ای را در کشور ارائه می دهد. درآمد اصلی بسیاری کشورها در صنعت گردشگریست. ۱۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان و ۱۰ درصد کل اشتغال جهانی مربوط به گردشگریست. امروز از هر ۵ شغل جدیدی که ایجاد می شود، یک شغل مربوط به گردشگریست. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در جهان بصورت میانگین ۳ درصد است، اما در زمینه گردشگری ۴ و ۶ دهم درصد است.
وقتی این آمارها را با ایران مقایسه می نماییم فاصله جدی می بینیم. صادرات نامرئی صفت خوبی برای حوزه گردشگریست. اشتغال و ارزآوری به شکل گسترده در این عرصه وجود دارد و این مسأله ربطی به تحریم ندارد. در صورتیکه بهای دلار در کشور ما خیلی بالا رفته، متاسفانه می بینیم این قضیه تاثیری در جذب توریست خارجی نداشته است.
وی اضافه کرد: مزیت های رقابتی دیگر ما در مقابل رقبا آن قدر محدود است که حتی این قیمت دلار نمی تواند تکانی به گردشگری بدهد. امارات، قطر، عربستان، عمان، اردن، درآمدهای گردشگری شان از ما بالاتر است. ما فقط با لبنان، کویت و یمن قابل مقایسه شده ایم.
ضرغامی اشاره کرد: وقتی چاه نفتی بصورت مشترک با قطر داریم، اگر ما از آن چاه برداشت نکنیم، داریم سرمایه ای را از دست می دهیم. در زمینه گردشگری خیلی بیشتر از موضوع چاه نفت، داریم به لحاظ اقتصادی و فرهنگ ضرر می نماییم و از دست می دهیم. باید این سرمایه را حفظ و از آن استفاده نمائیم.
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به شاخه های مختلف گردشگری همچون گردشگری فرهنگی، روستایی، سلامت و کشاورزی اظهار داشت: ما در خیلی از حوزه های گردشگری همچون کسب وکار، خوراک، آموزشی، ورزشی، مذهبی، حلال، ماجراجویانه و دریایی می توانیم جذب توریست داشته باشیم.
می توانیم مقصد گردشگری سالم و حلال باشیم
وی افزود: روز گذشته جلسه ای با نمایندگان استان هرمزگان جلسه داشتم. در آن استان هزار و صد کیلومتر ساحل داریم. با احتساب جزایر ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر ساحل وجود دارد. در این استان نرخ بیکاری ۳۰ درصد است. گردشگری دریایی ما صفر است. مگر می شود کسی کنار ساحل بیکار باشد؟
ضرغامی این نظر را که در کشور به خاطر محدودیت ها مشکلات جذب توریست داریم، اشتباه خواند و توضیح داد: گردشگری مذهبی و حلال مزیت نسبی ماست. بسیاری از کشورها دنبال گردشگری سالم، پاک، حلال و مبتنی بر ارزش های دینی هستند که می توانیم پاسخگوی نیاز آنها باشیم. ما حداقل زیرساخت های این حوزه را هم فراهم ننموده ایم.
حوزه گردشگری می تواند جدی ترین عامل برای برای همبستگی ملی، وحدت و انسجام ملی باشد. من در اقصی نقاط کشور خدمت همه شما می رسم و با شما جلسه خواهم گذاشت. گردشگری ارتباط وسیع با مناطق محروم دارد. بخش زیادی از حوزه این وزارتخانه در مناطق محروم است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ما در زمینه گردشگری باید غیر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ملی باشد گفت: آحاد مردم را حول سه بخش این وزارتخانه می توانیم همگرا نماییم و وحدت بخشیم. هر نگاه سیاسی و قبیله ای بلای جان و آفت صنعت گردشگری است.
به گزارش تور و گردشگری به نقل از خبرگزاری ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری روز چهارشنبه (۲۰ مرداد) لیست وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که سید عزت الله ضرغامی بعنوان گزینه پیشنهادی تصدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به قوه مقننه معرفی شده است.
ضرغامی هفته گذشته در چهار روز کاری در ۱۴ کمیسیون و ۵ فراکسیون مجلس شورای اسلامی حضور یافت و رویکردها و برنامه های خودرا برای مدیریت این وزارتخانه تببین کرده است.
در صورت رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ضرغامی، او سکان دار وزارتخانه ای می شود که گردشگری بعنوان یکی از حوزه های آن در ۱۸ ماه گذشته و شیوع ویروس کرونا با خسارتی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می باشد، خیلی از فعالان این صنعت از مدیران دفاتر خدمات تا راهنمایان گردشگری یا خانه نشین شده یا تغییر شغل داده اند؛ کارگاه های هنرهای سنتی و فروشگاه های صنایع دستی تعطیل و خیلی از صاحبان مشاغل کاملا بیکار شده اند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری روز شنبه (۳۰ مرداد) در روز شروع بررسی صلاحیت و برنامه های وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی در سخنانی در دفاع از معرفی ضرغامی بعنوان گزینه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: در جلساتی که با مهندس ضرغامی داشتم، نگاه او درباب مسئله گردشگری، معرفی فرهنگ اسلامی و ایرانی در گردشگری و از طرف دیگر اقتصاد گردشگری بوده که بسیار مهمست.
وی ضرغامی را چهره ای شناخته شده برای نمایندگان مجلس دانست و اضافه کرد: مسئله مهم در گردشگری، اقتصاد گردشگریست و کشورمان هم زمینه های زیادی برای توسعه یافتگی در زمینه اقتصاد گردشگری دارد؛ برای تحقق اقتصاد بدون نفت می توان اقتصاد گردشگری را دنبال نماییم که با توانمندی مهندس ضرغامی، این کار دنبال خواهد شد و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به جایگاه شایسته و بایسته خواهد رسید.
سید عزت الله ضرغامی، متولد سال ۱۳۳۸ تهران، دانش آموخته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی است و هم اکنون دانشجوی دکترای ارتباطات است.
ضرغامی با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی دو دوره پنج ساله (۱۳۹۳-۱۳۸۳) ریاست سازمان صدا و سیما و در احکام جداگانه دیگری از طرف رهبر معظم انقلاب، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و همین طور عضو شورای عالی فضای مجازی بوده است.
در دوران مدیریت ضرغامی در صداوسیما شبکه های سراسری مانند نسیم، پویا، نمایش، آی فیلم فارسی و عربی، ورزش، تماشا، سلامت، قرآن، آموزش، مستند و شبکه های تخصصی دیگری افتتاح شد.
تبدیل همه شبکه های آنالوگ به دیجیتال و راه اندازی برخی شبکه های با کیفیت اچ. دی/ HD طوری که مردم بدون استفاده از آنتن های قدیمی قادر به دریافت شبکه ها شدند، از دستاوردهای دوران کاری او بود.
او همین طور معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما (۱۳۸۳-۱۳۷۹)، معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۷۶-۱۳۷۴)، معاون امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۷۲-۱۳۷۱) و معاون امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (۱۳۷۹-۱۳۷۶)، رییس کارخانجات صنعتی شهید حسن باقری، معاون فرهنگی و عضو شورای مرکزی جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر را در سوابق و کارنامه مدیریتی و اجرائی خود دارد.منبع:

1400/06/06
22:38:41
5.0 / 5
981
تگهای خبر: آموزش , تاریخی , تخصص , توریست
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
ttma تور و گردشگری