در نشست گویش پژوهی مطرح شد؛

گردآوری ۲۷ هزار نمونه زبانی از آبادی های کشور

گردآوری ۲۷ هزار نمونه زبانی از آبادی های کشور

تور و گردشگری: تور و گردشگری: در نشست مشترک گروههای گویش پژوهی اعلام گردید که تا حالا 27 هزار نمونه زبانی از آبادی های کشور گردآوری شده؛ و از آن میان 17 هزار نمونه به همراه شناسنامه در سامانه بارگذاری شده است.


به گزارش تور و گردشگری به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دومین نشست هم اندیشی گروههای گویش پژوهی کشور با هدف آگاهی از کارهای در دست انجام هر یک از سه نهاد، و هم سویی، هم افزایی و پرهیز از موازی کاری در عرصه مطالعات گویشی کشور اجرا شد.
غلامعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این جلسه اظهار داشت: تجمیع مساعی و کارهای این سه نهاد که در امر گویش پژوهی فعال می باشند، طبیعی و منطقی است؛ جهل و بی اطلاعی آنها از فعالیت و کار یکدیگر امری غیر معقول است.
وی اضافه کرد: به هر علتی از گذشته تا به امروز، کارهای گویش پژوهی در کشور ما در این سه مؤسسه جدا بررسی می شده است، حالا باید تلاش نماییم از مرزهای اداری و اسمی جدا کننده رد شویم و هدف مشترک هر سه مؤسسه را اساس همکاری ها قرار دهیم؛ و این هم کار مشکلی نیست و به نفع کشور است.
حداد عادل اشاره کرد: ما در این زمینه در دو عرصه می توانیم برنامه ریزی کنیم: یکی عرصه داخلی به عنوان یک کشور که خود مصلحت می دانیم چه کار نماییم و برنامه ها و پیشنهادهایی که موجود است و دیگری اقتضائات بین المللی که طبق اعلام یونسکو است که باید مد نظر داشته باشیم و ببینیم در دهه آینده که به عنوان دهه زبان های بومی مطرح شده چه کاری می توانیم انجام دهیم.
وی با تکیه بر این که باید از کار هم باخبر شویم و هیچ اشکالی ندارد کارهایی را که می نماییم به نام هر سه مؤسسه منتشر نماییم اضافه کرد: مهم ایران است و ما هر اعتباری داریم از نام ایران است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه با اعلان اینکه هویت ملی یک وحدت است که همیشه شامل کثرت می شود، اظهار داشت: این سکه ای است که دو رو دارد هر گاه سخن از وحدت می کنید حتما کثرتی بوده که به وحدت رسیده است؛ در فلسفه چنین بحث می نماییم که هر اندازه کثرت بیشتر باشد وحدت قوی تر است.
حداد عادل همین طور اشاره نمود که این کاری که ما می نماییم فقط یک عمل دانشگاهی یا پژوهشی نیست، بلکه کاری است که با هویت ملی ارتباط دارد.
مژگان اسماعیلی، رییس پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون نیز در این جلسه اظهار داشت: به سبب اهمیت زبان مادری و محلی، یونسکو دهه آینده را به عنوان دهه زبان های بومی مطرح کرده و ایران باتوجه به تنوع زبانی و گونه های مختلف زبانی که دارد می تواند در این دهه خوش بدرخشد، منوط به این که نهادهای متولی با تدوین برنامه ای دقیق و منسجم از این ظرفیت ها، بهره گیرند.
وی اضافه کرد: در فوریه ۲۰۲۰ یونسکو جلسه ای با حضور ۵۰ کشور در مکزیک برگزار کرد که در این نشست بیانیه «یک دهه اقدام برای زبان های بومی» تصویب گردید که شعار اصلی آن «بدون ما هیچ چیز برای ما نیست» است، این بیانیه اهمیت زبان های بومی را برای وحدت ملی و توسعه پایدار یادآوری می کند.
اسماعیلی خاطرنشان ساخت: بدیهی است ایجاد چارچوب های قانونی و اقدامات حمایتی سبب تقویت، اعتبار بخشی و شناسایی زبان های بومی خواهد شد، پس می توان با آموزش و توسعه نرم افزارهای فناوری زبان، اینگونه های زبانی را مستند و زمینه را برای پژوهش های بعدی فراهم نمود.
وی در آخر اظهار داشت: بدین سبب امیدواریم در این نشست ضمن بررسی ظرفیت ها باتوجه به دانش و تجربیات استادان و پژوهشگران حوزه گویش پژوهی راه حل ها و پیشنهادهایی برای حفاظت، احیا و ترویج زبان های بومی و در خطر ارائه شود.
محمد دبیر مقدم، معاون پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نیز در ادامه این جلسه با نگاهی به سابقه فعالیت هر سه نهاد فعال در عرصه گویش و زبان، شامل فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اظهار داشت: هر سه مرکز در این زمینه کارهای گسترده ای در قالب انتشارات، پژوهش های میدانی و مطالعات داشته اند.
او چند پیشنهاد هم در رابطه با موضوع جلسه، همچون نگارش یک شیوه نامه مشترک برای جمع آوری گویش ها، راه اندازی کتابخانه دیجیتال صوتی از زبان ها و گویش های ایران، برنامه ریزی برای برگزاری پنل تخصصی زبان ها و گویش های ایران در یازدهمین همایش زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، ارتباط با یونسکو برای معرفی فعالیت ها و … بیان نمود.
حفظ زبان ها وگویش ها کاری پردامنه و یک نهضت اجتماعی است
امید طبیب زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر گروه گویش شناسی این پژوهشگاه، در ادامه این جلسه، با باارزش خواندن زبان فارسی اظهار داشت: ما به عنوان زبان شناس باید بگوییم که حفظ زبان ها وگویش ها کاری پردامنه و یک نهضت اجتماعی است که زبان شناسان به تنهایی از پس آن برنمی آیند.
او اضافه کرد: کاری که بطور خاص ما می توانیم انجام دهیم ثبت و ضبط خاصیت های گونه های زبانی درخطر و تدوین شیوه نامه ای برای انجام این کار است.
۲۷ هزار نمونه زبانی از آبادی های کشور گردآوری شده است
در ادامه این جلسه فریار اخلاقی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر گروه زبان و گویش رایج، بعد از بیان ضرورت همکاری علمی بین گروههای گویش پژوهی کشور، به معرفی طرح ملی اطلس زبانی ایران پرداخت و اظهار داشت: تا حالا ۲۷ هزار نمونه زبانی از آبادی های کشور گردآوری شده؛ و از آن میان ۱۷ هزار نمونه به همراه شناسنامه در سامانه بارگذاری شده است.
او در ادامه با اشاره به اینکه هنوز تعداد زبان ها و گویش های رایج در ایران بطور دقیق روشن نیست و بین صاحبنظران دراین زمینه اتفاق نظر وجود ندارد، اضافه کرد: یکی از زمینه های همکاری گروههای گویش پژوهی سه نهاد حاضر در این نشست می تواند بازنگری لیست های موجود از زبان ها و گویش های ایران، بررسی رویکرد های مختلف در تعیین شمار زبان ها و گویش های ایران و رسیدن به اجماع نظر دراین زمینه باشد.
اخلاقی اظهار داشت: نام گونه های زبانی موجود در سامانه اطلس زبانی ایران، برمبنای ۱۷ هزار نمونه زبانی ثبت شده در سامانه که برمبنای خوداظهاری گویشوران درج شده، ۴۸۰ نمونه است که پس از دسته بندی علمی کاهش پیدا می کند و می تواند به ما برای رسیدن به تعداد زبان ها و گویش های ایران یاری رساند.
پایگاه داده های گویشی ایجاد شود
سیروس نصرالله زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رییس پژوهشکده زبان شناسی این پژوهشگاه نیز در این جلسه اظهار داشت: با وجود زحمات بسیاری که در دهه های گذشته در قالب طرح های داخلی و خارجی کشیده شده؛ آنچنان که باید کارهای یکپارچه و گسترده ای در عرصه گویش به انجام نرسیده است.
او اضافه کرد: آن چه ما نیاز داریم ایجاد پایگاه داده های گویشی است، و باید به جایی برسیم که گویش های ایرانی شرقی را، به کمک کشورهای دیگر حفظ و نگهداری نماییم.
مجید طامه، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و معاون گروه زبان ها و گویش های ایرانی فرهنگستان نیز با بیان چرایی اهمیت زبان های بومی، به تشریح مفاد برنامه اعلام شده سازمان یونسکو در مورد دهه زبان های بومی پرداخت و بر لزوم بومی سازی مفاد این برنامه باتوجه به خاصیت های تنوع زبانی در ایران تاکید کرد.
در ادامه این جلسه، پژوهشگران حوزه گویش پژوهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره ی برخی موضوعات و مسائل مربوط به حوزه کار خود و زمینه های همکاری بحث و تبادل نظر کردند.


منبع:

1402/03/07
11:18:10
5.0 / 5
285
تگهای خبر: آموزش , تخصص , زمین , فرهنگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
لینک دوستان تور و گردشگری
ttma تور و گردشگری