در نامه ای به استاندار تهران اعلام شد؛

ابلاغ مراتب ثبت ملی ۵۵ اثر منقول فرهنگی تاریخی

ابلاغ مراتب ثبت ملی ۵۵ اثر منقول فرهنگی تاریخی

تور و گردشگری: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه ای مراتب ثبت 55 اثر منقول فرهنگی تاریخی را به استاندار تهران ابلاغ نمود.در متن نامه علی اصغر مونسان به انوشیروان محسنی بندپی آمده است: در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرائی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند "ج" از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ بخشنامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم بخشنامه مدیریت، سامان دهی، نظارت و پشتیبانی از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت سردیس دایه، اثر استاد ابوالحسن صدیقی به شماره ثبت ۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶، محل نگهداری استان تهران، شهر تهران، میدان بهارستان، خیابان دانش سرا، خیابان شریعت مدار رفیع، مجموعه باغ موزه نگارستان، موزه مکتب کمال الملک بعد از تشریفات قانونی لازم در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می شود.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، همین طور در چهار نامه مشابه دیگر مونسان به استاندار تهران مراتب ثبت ۵۴ اثر فرهنگی تاریخی منقول به شرح زیر ابلاغ گردیده است:

در دولنگه چوبی با رویه خاتم کاری، (شماره اموالی: ۸۹۹)، شماره ثبت ۱۴۵۳،

در چوبی مشبک با روکش نقره، (شماره اموالی: ۷۸۰)، شماره ثبت ۱۴۵۴،

در چوبی منبت (موسوم به در جنت سرا)، (شماره اموالی: ۸۹۶۰)، شماره ثبت ۱۴۵۵،

در چوبی کتیبه دار (موسوم به در چوب پنبه یا در نوک مدادی (شماره اموالی: ۵۴۹)، شماره ثبت ۱۴۵۶،

در دو لنگه چوبی منبت، (شماره اموالی: ۸۹۵)، شماره ثبت ۱۴۵۷،

در دو لنگه چوبی آهنکوب با کتیبه های کوفی (موسوم به در عتیق)، (شماره اموالی: ۵۵۰ و ۵۵۱)، شماره ثبت ۱۴۵۸، محل نگهداری شهرستان ری، شهر ری، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، موزه آستان قدس.

مجسمه سیاه نی زن، اثر استاد ابوالحسن صدیقی، شماره ثبت: ۱۴۵۰،

نیم تنه سیاه نی زن ۱، اثر استاد ابوالحسن صدیقی، شماره ثبت: ۱۴۵۱،

نیم تنه سیاه نی زن ۲، اثر استاد ابوالحسن صدیقی، شماره ثبت: ۱۴۵۲، محل نگهداری شهر تهران، میدان بهارستان، ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه هنرهای ملی.

محراب گچی امام زاده ربیعه خاتون اشترجان (شماره اموالی: ۳۲۷۱)، شماره ثبت: ۱۴۵۹،

محراب گچی امام زاده کرار، بوزان اصفهان (شماره اموالی: ۳۲۶۸)، شماره ثبت: ۱۴۶۰،

محراب کاشی معرق، مشهد (شماره اموالی: ۳۶۵۹)، شماره ثبت: ۱۴۶۱،

محراب گچی مدرسه ری (شماره اموالی: ۳۲۶۶)، شماره ثبت: ۱۴۶۲،

محراب سنگ مرمر ابرکوه (شماره اموالی: ۳۵۰۸)، شماره ثبت: ۱۴۶۳،

محراب سنگ مرمر (شماره اموالی: ۳۳۱۱)، شماره ثبت: ۱۴۶۴،

محراب سنگی مسجد جامع ابرکوه (شماره اموالی: ۳۶۶۱)، شماره ثبت: ۱۴۶۵،

محراب سنگی مسجد گنج کرمان (شماره اموالی: ۳۲۷۳)، شماره ثبت: ۱۴۶۶،

محراب سنگی مسجد میمه (شماره اموالی: ۳۲۸۶)، شماره ثبت: ۱۴۶۷،

محراب زرین فام (معروف به در بهشت قم) (شماره اموالی: ۳۲۷۰)، شماره ثبت: ۱۴۶۸،

سردیس ملکه موزا (شماره اموالی: ۴۵۲)، شماره ثبت: ۱۴۶۹،

نقش برجسته اردوان پنجم (شماره اموالی: ۸۴۴)، شماره ثبت: ۱۴۷۰،

گوشواره طلای گورستان سنگ شیر همدان (شماره اموالی: ۵۵۹۴)، شماره ثبت: ۱۴۷۱،

قمقمه سفالی شوش (شماره اموالی: ۱۲۵۳)، شماره ثبت: ۱۴۷۲،

بطری شیشه ای شوش (شماره اموالی: ۲۹۴۹)، شماره ثبت: ۱۴۷۳،

سردیس معبد شمی ایذه (شماره اموالی: ۸۷)، شماره ثبت: ۱۴۷۴، مجسمه مفرغی معبد شمی ایذه (شماره اموالی: ۹۰)، شماره ثبت: ۱۴۷۵،

سردیس مفرغی معبد شمی ایذه (شماره اموالی: ۴۴۷)، شماره ثبت: ۱۴۷۶،

شیء تزئینی از صدف معبد شمی ایذه (شماره اموالی: ۹۱۹)، شماره ثبت: ۱۴۷۷،

نقش برجسته محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: ۳۲۶۷)، شماره ثبت: ۱۴۷۸،

نقش برجسته محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: ۳۲۶۸)، شماره ثبت: ۱۴۷۹،

نقش برجسته محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: ۳۲۶۹)، شماره ثبت: ۱۴۸۰،

سردیس محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: ۳۲۷۱)، شماره ثبت: ۱۴۸۱،

سردیس محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: ۳۲۷۸)، شماره ثبت: ۱۴۸۲،

نقش برجسته محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: ۳۲۸۶)، شماره ثبت: ۱۴۸۳،

نقش برجسته محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: ۳۲۸۷)، شماره ثبت: ۱۴۸۴،

پیکره سفالی سوارکار، مسجد سلیمان (شماره اموالی: ۴۱۳۵)، شماره ثبت: ۱۴۸۵،

گوشواره طلا محوطه مسجد سلیمان (شماره اموالی: ۴۵۵۸)، شماره ثبت: ۱۴۸۶،

ظرف سفالی میثاق قومس (شماره اموالی: ۴۵۱۲)، شماره ثبت: ۱۴۸۷،

ظرف جانورسان (تکوک)، گرمی اردبیل (شماره اموالی: ۳۳۶۵)، شماره ثبت: ۱۴۸۸،

ظرف جانورسان (تکوک)، گرمی اردبیل (شماره اموالی: ۳۳۶۷)، شماره ثبت: ۱۴۸۹،

نقش برجسته مسجد سلیمان (شماره اموالی: ۵۳۵۴)، شماره ثبت: ۱۴۹۰،

ظرف سفالی محوطه گرمی اردبیل (شماره اموالی: ۳۳۹۸)، شماره ثبت: ۱۴۹۱،

ظرف سفالی نوروز محله گیلان (شماره اموالی: ۱۵۸۷)، شماره ثبت: ۱۴۹۲،

ظرف سفالی نوروز محله گیلان (شماره اموالی: ۱۵۹۳)، شماره ثبت: ۱۴۹۳،

ظرف سه پایه سفالی (شماره اموالی: ۱۵۹۷)، شماره ثبت: ۱۴۹۴،

ظرف سفالی محوطه جوبن گیلان (شماره اموالی: ۳۷۸۸)، شماره ثبت: ۱۴۹۵،

پیاله شیشه ای محوطه جوبن گیلان (شماره اموالی: ۳۸۰۷)، شماره ثبت: ۱۴۹۶،

گردنبند محوطه جوبن گیلان (شماره اموالی: ۳۸۷۱)، شماره ثبت: ۱۴۹۷،

گوشواره طلا محوطه جوبن گیلان (شماره اموالی: ۳۸۷۵)، شماره ثبت: ۱۴۹۸،

گوشواره طلا محوطه جوبن گیلان (شماره اموالی: ۳۸۸۷)، شماره ثبت: ۱۴۹۹،

ظرف شیشه ای جزیره خارک (شماره اموالی: ۲۹۷۰)، شماره ثبت: ۱۵۰۰،

گوشواره طلا معبد آناهیتا کنگاور (شماره اموالی: ۴۵۶۷)، شماره ثبت: ۱۵۰۱،

ابزار دو شاخه شوش (شماره اموالی: ۱۰۴۵)، شماره ثبت: ۱۵۰۲،

سه قطعه نقش برجسته مربوط به ظرف بزرگ سنگی از دینور (شماره اموالی: ۴۰۲)، شماره ثبت: ۱۵۰۳، محل نگهداری: استان تهران، شهر تهران، خیابان امام خمینی (ره)، نبش خیابان سی تیر، موزه ملی ایران.
مراتب ثبت آثار فرهنگی تاریخی و ملی در یک نگاه
علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجرای بند(ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت آثار باارزش منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور در لیست آثار ملی و لیست های ذی ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی در نامه هایی به استانداران استان های مختلف کشور مازندران، گیلان، اردبیل، کرمان، کهکلویه و بویر احمد، یزد ابلاغ گردیده است.
همچنین در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرائی آن، مصوب ۱۳۱۱هیئت وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ بخشنامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم بخشنامه مدیریت، سامان دهی، نظارت و پشتیبانی از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت آثار منقول فرهنگی تاریخی، محل نگهداری استان تهران نیز در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
نسخه خطی هزار و یک شب، پیکره نبرد گرشاسب با اژدها، پیکره حکیم ابوالقاسم فردوسی، پیکره میرزا تقی خان امیرکبیر، پیکره حکیم عمر خیام، مجسمه میرزا تقی خان امیرکبیر، سردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی، شیء استخوانی شبیه عینک، یانیق تپه همچون موارد ثبتی است.
همچنین ثبت ۱۹ اثر میراث طبیعی گیلان، ثبت ۸ اثر ناملموس زنجان در لیست آثار ملی، ثبت ۶ اثر تاریخی منقول استان زنجان در لیست آثار ملی، ثبت ملی ۱۹ اثر طبیعی گیلان، ابلاغ ثبت ملی یک اثر فرهنگی تاریخی به استاندار استان زنجان، ثبت ملی سه اثر ناملموس گیلان، ثبت ملی ۴ اثر باارزش فرهنگی تاریخی در اردبیل، مراتب ثبت ۱۰ اثر طبیعی، ثبت ملی ۳۱ اثر شاخص موزه پارس شیراز، ثبت ملی ۴ اثر طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، ۵۰ اثر ناملموس در استان اردبیل، ۶ اثر تاریخی آذربایجان غربی، ۲هزار اثر سیستان و بلوچستان وثبت ۹ اثر تاریخی - فرهنگی آذربایجان شرقی در لیست آثار ملی کشور از دیگر موارد ثبت ملی است که تا حالا مراتب آنها ابلاغ گردیده است.
روند مراتب ثبت آثار فرهنگی تاریخی و ملی و همین طور در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی همچنان ادامه دارد و با جدیت از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال انجام و پیگیری است و حدودا به طور میانگین هر هفته مواردی از آن توسط وزیر میراث فرهنگی در نامه های جداگانه مراثب ثبت ملی این آثار به استانداران و مسئولان استانها ابلاغ می شود.منبع:

1399/08/09
14:01:24
5.0 / 5
1691
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
لینک دوستان تور و گردشگری
ttma تور و گردشگری