همزمان با هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها؛

ایكوم ایران موزه های برتر را معرفی نمود

ایكوم ایران موزه های برتر را معرفی نمود

کمیته ملی موزه ها (ایکوم ایران) برگزیدگان خویش را با ۱۳ شاخص معرفی نمود. بر این اساس موزه های خصوصی، موزه های دولتی کوچک و موزه های دولتی متوسط موفق به دریافت امتیاز در شاخص مدیریت نشدند.به گزارش تور و گردشگری به نقل از مهر، برگزیدگان برحسب نمره دریافت شده در شاخص ها در سیزدهمین دوره آئین موزه برتر انتخاب شده اند.
شاخص اعمال استانداردهای فیزیکی:
موزه های خصوصی:
۱- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو
۲- موزه تاریخ تجارت جندی شاپور
موزه های دولتی کوچک: موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.
موزه های دولتی متوسط:
۱- موزه چینی خانه
۲- موزه ملی تاریخ طبیعی
۳- موزه ملی ورزش، المپیک و پا را المپیک ایران
موزه های دولتی بزرگ:
۱- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
۲- موزه منطقه ای خلیج فارس
۳- مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
شاخص توسعه مدیریت:
موزه های خصوصی، موزه های دولتی کوچک و موزه های دولتی متوسط: موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.
موزه های دولتی بزرگ:
۱- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
شاخص گردآوری:
موزه های خصوصی:
۱- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو
۲- موزه آثار فرهنگی تاریخی کرباسی
۳- موزه ارامنه آرداک مانوکیان
موزه های دولتی کوچک:
۱- موزه تاریخ علوم اردبیل
۲- باغ موزه نگارستان
به صورت مشترک: موزه مردم شناسی میمه و پارک موزه علوم زمین
موزه های دولتی متوسط:
۱- موزه ملی تاریخ طبیعی
۲- موزه ملی هنر و ادبیات کودک
موزه های دولتی بزرگ:
۱- موزه آستان قدس رضوی
۲- موزه ملی ایران
شاخص نگهداری و حفاظت:
موزه های خصوصی:
۱- موزه تاریخ تجارت جندی شاپور
۲- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو
۳- موزه خصوصی پبده
موزه های دولتی کوچک:
۱- موزه دیرینه شناسی و مردم شناسی خلیج فارس
۲- سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه
۳- موزه شهرداری اردبیل
موزه های دولتی متوسط:
۱- موزه چینی خانه
۲- موزه رضا عباسی
۳- موزه مقدم
موزه های دولتی بزرگ:
۱- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
۲- موزه ملی ایران
۳- مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
شاخص مناسب سازی برای معلولان:
موزه های خصوصی:
۱- موزه صلح
۲- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو
موزه های دولتی متوسط:
۱- موزه هنرهای تزئینی
۲- باغ موزه قصر
۳- موزه ملی ورزش، المپیک و پاراالمپیک
شاخص کوشش برای بقا:
موزه های خصوصی:
۱- خانه موزه چمن آرا (بتهوون)
۲- به صورت مشترک موزه تاریخ و مردم شناسی شاهین شهر و موزه هنر مشکین فام
۳- موزه خصوصی تمبر یکتا
موزه های دولتی کوچک، موزه های دولتی متوسط: موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.
موزه های دولتی بزرگ:
۱- موزه ارتباطات
شاخص بازدید:
موزه های خصوصی:
۱- موزه بین المللی مطبوعات
۲- موزه زمین شناسی گرگان
۳- موزه عروسک
موزه های دولتی کوچک:
۱- باغ موزه نگارستان
۲- موزه تاریخ علوم اردبیل
۳- کاخ عالی قاپو
موزه های دولتی متوسط:
موزه مقدم
موزه های دولتی بزرگ:
۱- موزه ملی ایران
۲- موزه آستان قدس رضوی
۳- مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد
شاخص معرفی:
موزه های خصوصی:
۱- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو
۲- به صورت مشترک موزه مردم شناسی اوز و خانه موزه بومیان کیش
۳- موزه معماری و خلاقیت
موزه های دولتی کوچک:
۱- موزه خیابان ولی عصر
۲- موزه شهرداری اردبیل
۳- سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه
موزه های دولتی متوسط:
۱- موزه آبگینه و سفال
۲- موزه ملی هنر و ادبیات کودک
۳- به صورت مشترک موزه رضا عباسی و موزه تاریخ آمل
موزه های دولتی و بزرگ:
۱- موزه ملی ایران
۲- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
۳- موزه آستان قدس رضوی
شاخص روز جهانی:
موزه های خصوصی و موزه های دولتی کوچک و موزه های دولتی متوسط و موزه های دولتی بزرگ: موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.
شاخص پژوهش:
موزه های خصوصی:
۱- موزه معماری و خلاقیت
۲- موزه آثار فرهنگی تاریخی کرباسی
۳- موزه ارامنه جلفای نو
موزه های دولتی کوچک:
۱- به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه شهرداری اردبیل
۲- سایت موزه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه
۳- موزه خیابان ولی عصر
موزه های دولتی متوسط:
۱- موزه ملی ورزش، المپیک و پا را المپیک
۲- موزه آبگینه و سفال
موزه های دولتی بزرگ:
۱- موزه ملی ایران
۲- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
۳- آستان قدس رضوی
شاخص آموزش:
موزه های خصوصی:
۱- موزه صلح تهران
۲- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو
۳- موزه معماری و خلاقیت
موزه های دولتی کوچک:
۱- سایت موزه چغازنبیل و هفت تپه
۲- موزه تاریخ علوم اردبیل
۳- موزه دیرینه شناسی و مردم شناسی خلیج فارس
موزه های دولتی متوسط:
۱- موزه ملی تاریخ طبیعی
۲- موزه هنرهای تزئینی ایران
۳- موزه فرش
موزه های دولتی بزرگ:
۱- موزه ملی ایران
۲- مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
۳- موزه علوم و فناوری
شاخص کودک و نوجوان:
موزه های خصوصی:
۱- موزه صلح تهران
۲- خانه موزه چمن آرا (بتهوون)
۳- به صورت مشترک موزه تنوع زیستی سمیرم و سفیران فرهنگ صلح
موزه های دولتی کوچک:
۱- موزه شهرداری اردبیل
۲- به صورت مشترک موزه تاریخ علوم اردبیل و موزه خط و کتابت استاد میرزا احمد نی ریزی
موزه های دولتی متوسط:
۱- موزه هنرهای تزئینی ایران
موزه های دولتی بزرگ:
۱- موزه ملی علوم و فناوری
۲- موزه ملی ایران
۳- مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
شاخص خلاقیت و نوآوری:
موزه های خصوصی:
۱- موزه مردم شناسی ارامنه جلفای نو
۲- موزه معماری و خلاقیت
۳- موزه صلح تهران
موزه های دولتی کوچک:
۱- موزه خیابان ولی عصر
موزه های دولتی متوسط: موفق به دریافت حداقل امتیاز نشدند.
موزه های دولتی بزرگ:
۱- موزه ملی ایران
۲- موزه ارتباطات
۳- موزه منطقه ای خلیج فارس
ایکوم ایران موزه ارتباطات را به سبب تلاشهای بی دریغ در توسعه فعالیت موزه ها در فضای مجازی و کمک به تجهیز خیلی از موزه های کشور در زمینه بهره مندی از امکانات اتصال به شبکه مجازی، شایسته «تقدیر ویژه» می داند. ایکوم ایران دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست سازمان محیط زیست را به سبب تلاش در راه اندازی موزه های محیط زیست و حیات وحش در سطح کشور شایسته «تقدیر ویژه» دانست.
ایکوم ایران شورای موزه های دانشگاهی در حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم و فتاوری را به سبب تلاش در راه اندازی موزه های دانشگاهی کشور شایسته «تقدیر ویژه» می داند. همینطور فعالیت مشترک موزه های ملی ارتباطات و ارامنه تهران و سیمین و جلال را به سبب همکاری در معرفی ارزشهای فرهنگی کشور شایسته «تقدیر ویژه» است.


منبع:

1400/02/31
18:31:17
5.0 / 5
1355
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
لینک دوستان تور و گردشگری
ttma تور و گردشگری