آرشیو مطالب : نمایشگاه


نمایش قرآن های خطی سده ۱۰ و ۱۱ هجری قمری در موزه رضا عباسی

نمایش قرآن های خطی سده ۱۰ و ۱۱ هجری قمری در موزه رضا عباسی

دبی میزبانی بزرگترین کنفرانس موزه های جهان شد

دبی میزبانی بزرگترین کنفرانس موزه های جهان شد

شرکت چینی باتری بدون کبالت ساخت

شرکت چینی باتری بدون کبالت ساخت

نمایشگاه مجازی قالی های مزین به اشعار سعدی در موزه فرش برگزار شد

نمایشگاه مجازی قالی های مزین به اشعار سعدی در موزه فرش برگزار شد
همراه با روزهای كرونایی آخر مردادماه؛

گالری گردی با هنر جوانان و پیشكسوتان صاحب نام

گالری گردی با هنر جوانان و پیشكسوتان صاحب نام
ttma تور و گردشگری