آرشیو مطالب : هنرمند

مهر خبر داد؛

عرضه صنایع دستی ایرانی در جشنواره فرهنگی بلغارستان

عرضه صنایع دستی ایرانی در جشنواره فرهنگی بلغارستان

کاهش گازبهای کارگاه های صنایع دستی در سال 1401

کاهش گازبهای کارگاه های صنایع دستی در سال 1401
پنجره مهر؛

قدیمی ترین طرح سفال میبد

قدیمی ترین طرح سفال میبد
مدیركل حمایت از تولید صنایع دستی خبر داد؛

پرداخت 45 میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی

پرداخت 45 میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی
همراه با روزهای كرونایی آخر مردادماه؛

گالری گردی با هنر جوانان و پیشكسوتان صاحب نام

گالری گردی با هنر جوانان و پیشكسوتان صاحب نام
ttma تور و گردشگری