آرشیو مطالب : ویزا


علیرضا دبیر از آمریکا دعوت کرد

علیرضا دبیر از آمریکا دعوت کرد

آمریکا به کدام نفرات تیم ملی کشتی ویزا نداد؟

آمریکا به کدام نفرات تیم ملی کشتی ویزا نداد؟
فدراسیون كشتی:

در صورتی که ویزای همه نفرات صادر شود به آمریکا می رویم

در صورتی که ویزای همه نفرات صادر شود به آمریکا می رویم

پروازهای تهران و مشهد به نجف از سر گرفته شد

پروازهای تهران و مشهد به نجف از سر گرفته شد
لینک دوستان تور و گردشگری
ttma تور و گردشگری