آرشیو مطالب : كاخ

به دلیل كرونا؛

موزه ها و كاخ موزه های تهران تعطیل شد

موزه ها و كاخ موزه های تهران تعطیل شد
به رغم حضور موزه ها به عنوان مشاغل سطح سه؛

موزه های زیر پوشش وزارت میراث فرهنگی باز هستند

موزه های زیر پوشش وزارت میراث فرهنگی باز هستند
فتاح:

آثار تاریخی به ناروا در اختیار سلطنت طلبان بود

آثار تاریخی به ناروا در اختیار سلطنت طلبان بود

نتایج فراخوان بهره برداری از بناهای تاریخی

نتایج فراخوان بهره برداری از بناهای تاریخی
آفرین امامی مطر ح كرد؛

نسخ خطی كاخ گلستان دیجیتال سازی می شود

نسخ خطی كاخ گلستان دیجیتال سازی می شود
فریدون محمدی خبر داد؛

كاخ گچسر موزه می شود

كاخ گچسر موزه می شود
برای مهار ویروس كرونا؛

موزه های تهران تعطیل شدند

موزه های تهران تعطیل شدند

جستجوهای جدید آبراه ها برای شناخت دوره های قبل از هخامنشی

جستجوهای جدید آبراه ها برای شناخت دوره های قبل از هخامنشی

آلبوم سلطنتی گمشده كاخ گلستان پیدا شد

آلبوم سلطنتی گمشده كاخ گلستان پیدا شد
به نفع وزارت میراث فرهنگی؛

دادگاه تجدیدنظر كاخ ثابت پاسال رأی داد

دادگاه تجدیدنظر كاخ ثابت پاسال رأی داد
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید:

دست سرباز هخامنشی تخت جمشید به پیكره اصلی پیوند خورد

دست سرباز هخامنشی تخت جمشید به پیكره اصلی پیوند خورد
ttma تور و گردشگری