آرشیو مطالب : قدمت

رئیس اداره میراث فرهنگی محلات خبر داد؛

کشف سنگ قبر متعلق به دوره ایلخانی در محلات

کشف سنگ قبر متعلق به دوره ایلخانی در محلات

خبر تاخیر باران و حسرت خزان زده دیار کریمان

خبر تاخیر باران و حسرت خزان زده دیار کریمان
مهر خبر داد؛

انجام نمونه برداری از اسكلت زن مومیایی

انجام نمونه برداری از اسكلت زن مومیایی

آغاز مرمت سر در تاریخی گاراژ رحیمی در مركز شهر تهران

آغاز مرمت سر در تاریخی گاراژ رحیمی در مركز شهر تهران
مدیر كل میراث فرهنگی استان مركزی خبر داد؛

پیه سوز سفالی، المان ورودی شهر زیرزمینی تفرش شد

پیه سوز سفالی، المان ورودی شهر زیرزمینی تفرش شد
مدیركل میراث فرهنگی استان مركزی:

شروع عملیات ساماندهی و آماده سازی محوطه تاریخی ترخوران تفرش

شروع عملیات ساماندهی و آماده سازی محوطه تاریخی ترخوران تفرش
مدیركل میراث فرهنگی استان مركزی:

شروع عملیات ساماندهی و آماده سازی محوطه تاریخی ترخوران تفرش

شروع عملیات ساماندهی و آماده سازی محوطه تاریخی ترخوران تفرش

مرمت 40 شی تاریخی و فرهنگی دوران قبل از تاریخ در استان مركزی

مرمت 40 شی تاریخی و فرهنگی دوران قبل از تاریخ در استان مركزی

بررسی مفاهیم گفتگو در اینترنت

بررسی مفاهیم گفتگو در اینترنت

تاریخ و حفاظت معماری مسجد تاریخانه دامغان منتشر گردید

تاریخ و حفاظت معماری مسجد تاریخانه دامغان منتشر گردید
بر اساس امضای یك تفاهم نامه؛

حق بیمه سال اول هنرمندان صنایع دستی از طرف دولت پرداخت می شود

حق بیمه سال اول هنرمندان صنایع دستی از طرف دولت پرداخت می شود

جستجوهای جدید آبراه ها برای شناخت دوره های قبل از هخامنشی

جستجوهای جدید آبراه ها برای شناخت دوره های قبل از هخامنشی
گزارش تور و گردشگری؛

حمام عمومی نوستالژی كه رنگ باخت

حمام عمومی نوستالژی كه رنگ باخت
گزارش تور و گردشگری؛

ارائه ۶ دلیلی كه برای اثبات ملی بودن كاخ ثابت پاسال

ارائه ۶ دلیلی كه برای اثبات ملی بودن كاخ ثابت پاسال
به نفع وزارت میراث فرهنگی؛

دادگاه تجدیدنظر كاخ ثابت پاسال رأی داد

دادگاه تجدیدنظر كاخ ثابت پاسال رأی داد
محمد حسن طالبیان خبر داد؛

اشیای مكشوفه در اتریش به نماینده ایران تحویل داده شد

اشیای مكشوفه در اتریش به نماینده ایران تحویل داده شد
یك فعال میراث فرهنگی خبر داد

سوزاندن یك اثر 300 ساله توسط افراد ناشناس

سوزاندن یك اثر 300 ساله توسط افراد ناشناس

كرونا و افزایش مناطق خطرآفرین دریا در گیلان

كرونا و افزایش مناطق خطرآفرین دریا در گیلان
ttma تور و گردشگری